fiogf49gjkf0dhe, thong, hệ, thống, hệ thống, camera, máy quay, máy, am, âm, thanh, âm thanh, cáp mạng, hệ thống cáp mạng, cap, mang, điện, dien, thoai, thoại, điện thoại, anh ninh, an, ninh, truyen hinh, truyen, hinh truyền hình, hệ thống truyền hình, hệ, thống, he, thong thông, sản phẩm, sản, phẩm, san pham, sản phâm,camera quan sát, hệt hống quan sat, hệ thống quan sát, giai phap, giải pháp, giải, pháp, giải pháp, dịch vụ, dich vu" /> fiogf49gjkf0d" /> SIS:: Hoàn hảo trong thiết kế - Chất lượng trong thi công

Singlemode Fiber Optical

Đặc điểm Mã sản phẩm Outdoor SM 9/125um, 4-core N004LTSDUC010 Outdoor SM 9/125um, 8-core N008CTSLZH050U Outdoor SM 9/125um, 12-core

  • N004LTSDUC010
  • ADCkrone
  • 20000
  • Còn hàng

Chi tiết sản phẩm

fiogf49gjkf0d

Đặc điểm

Mã sản phẩm

Outdoor SM 9/125um, 4-core N004LTSDUC010
Outdoor SM 9/125um, 8-core N004LTSDUC010
Outdoor SM 9/125um, 12-core N004LTSDUC010
Outdoor SM 9/125um, 16-core N004LTSDUC010
Outdoor SM 9/125um, 24-core N004LTSDUC010