fiogf49gjkf0dhe, thong, hệ, thống, hệ thống, camera, máy quay, máy, am, âm, thanh, âm thanh, cáp mạng, hệ thống cáp mạng, cap, mang, điện, dien, thoai, thoại, điện thoại, anh ninh, an, ninh, truyen hinh, truyen, hinh truyền hình, hệ thống truyền hình, hệ, thống, he, thong thông, sản phẩm, sản, phẩm, san pham, sản phâm,camera quan sát, hệt hống quan sat, hệ thống quan sát, giai phap, giải pháp, giải, pháp, giải pháp, dịch vụ, dich vu" /> fiogf49gjkf0d" /> SIS:: Hoàn hảo trong thiết kế - Chất lượng trong thi công

Tư vấn TK - Giám sát thi công

Giám sát thi công

fiogf49gjkf0d

- Theo dõi công việc, kiểm tra chất lượng thi công trong thời gian thi công hệ thống cáp.

- Quản lý dự án tổng thể, xem xét báo cáo tiến độ thi công định kỳ cho chủ đầu tư

- Đưa ra đề nghị, khuyến cáo giúp có những thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với từng khoảng thời gian thi công.

- Hướng dẫn kiểm tra công nhân thi công thực hiện đúng các quy định và quy trình trong thi công.

Download