fiogf49gjkf0dhe, thong, hệ, thống, hệ thống, camera, máy quay, máy, am, âm, thanh, âm thanh, cáp mạng, hệ thống cáp mạng, cap, mang, điện, dien, thoai, thoại, điện thoại, anh ninh, an, ninh, truyen hinh, truyen, hinh truyền hình, hệ thống truyền hình, hệ, thống, he, thong thông, sản phẩm, sản, phẩm, san pham, sản phâm,camera quan sát, hệt hống quan sat, hệ thống quan sát, giai phap, giải pháp, giải, pháp, giải pháp, dịch vụ, dich vu" /> fiogf49gjkf0d" /> SIS:: Hoàn hảo trong thiết kế - Chất lượng trong thi công

Phần mềm quản lý tổng đài

Phần mềm quản lý tổng đài sử dụng để theo dõi, giám sát, thống kê, lưu trữ, tính cước, in ấn các thông tin về các cuộc gọi cho tất cả các máy lẻ cũng như các trung kế của các loại tổng đài nội bộ (PABX) hiện có như NITSUKO, NEC, SIEMENS, PANA-SONIC, AT &T, ERICSON, ALCATER, GOLSTAR...

  • Phần mền
  • Còn hàng
  • 1

Chi tiết sản phẩm

fiogf49gjkf0d

Phần mềm quản lý tổng đài sử dụng để theo dõi, giám sát, thống kê, lưu trữ, tính cước, in ấn các thông tin về các cuộc gọi cho tất cả các máy lẻ cũng như các trung kế của các loại tổng đài nội bộ (PABX) hiện có như NITSUKO, NEC, SIEMENS, PANA-SONIC, AT &T, ERICSON, ALCATER, GOLSTAR... trên máy tính PC.

Chương trình có khả năng thay đổi tỉ giá, thêm và sửa đổi các mã vùng cước, mã cước, loại cuộc gọi, tạo các nhóm thuê bao, thay đổi điều kiện in ấn, phí dịch vụ... và các yêu cầu riêng của khách hàng. Phương pháp tính cước và giá đúng, phù hợi với quy định của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông đã ban hành.
 
Phần mềm tính cước tổng đài có các chức năng chính sau:


- Nhập thông tin về loại cuộc gọi, vùng gọi, cước phí: Nhập các loại cuộc gọi và cước phí tương ứng theo quy định của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông và theo các dịch vụ gọi khác như di dộng, 171, 178, dịch vụ nhắn tin,...áp dụng cho từng vùng gọi. Chức năng này là mở cho các dịch vụ mới.

- Nhập tỷ giá, phí dịch vụ:
Tính cước thuận tiện và chính xác theo sự cập nhật kịp thời những thay đổi về tỷ giá USD hoặc phí dịch vụ.

- Tạo nhóm thuê bao, gán tên, gán phòng: Tiến hành gán số máy cho một phòng (trường hợp số phòng không trùng với số máy), gán số máy theo nhóm (một nhóm có thể tương ứng với nhiều máy), gán tên cho số máy...
 
Các báo cáo

Báo cáo thanh toán: Dùng để thống kê chi tiết cuộc gọi cho một hoặc nhiều máy với các điều kiện thống kê khác nhau. Cũng có thể theo một hoặc nhiều trung kế, cách thức thống kê cho trung kế cũng giống như các số máy riêng.

Báo cáo tổng hợp: Đưa ra thông tin tổng hợp từ các cuộc gọi của một hay nhiều máy hoặc cho toàn bộ máy

Báo cáo chi tiết: Chi tiết hoá từng cuộc gọi từ báo cáo tổng hợp.

Báo cáo nhanh theo máy: khi cần thống kê các cuộc gọi trong ngày hiện tại của một máy nào đó thì người sử dụng có thể chọn chức năng này.

Kết quả của các báo cáo có thể đưa ra file, đưa ra màn hình hoặc đưa ra máy in.

Một số chức năng cơ bản khác

Chuyển cuộc gọi: Thực hiện khi có nhu cầu chuyển cuộc gọi từ máy này đến một máy khác trong trường hợp khách hàng muốn chuyển tất cả các cuộc gọi về máy mà mình sử dụng nhằm thuận tiện cho việc thanh toán các cuộc gọi sau này.

Huỷ nhóm: Xoá các nhóm mày không cần thiết

Huỷ các cuộc gọi đã chuyển: Huỷ các cuộc gọi đã chuyển sang số máy khác như trên và chuyển về trạng thái đầu.

Theo dõi cuộc gọi: Thông tin về các cuộc gọi sẽ được liệt kê từ tổng đài lên màn hình.

Thay đổi màu hiển thị: Chọn chức năng này để phân biệt các cuộc gọi nội hạt, liên tỉnh, quốc tế và các dịch vụ gọi khác bằng các màu sắc khác nhau.

Các chức năng khác:
Lập phiếu thanh toán, lập báo cáo chi tiết, lập báo cáo tổng hợp, thay đổi tham số, chuyển cuộc gọi, thay đổi mật khẩu, tra cứu thông tin,...